Oktatóképző mentorprogram 2020.

OKTATÓKÉPZŐ MENTORPROGRAM KevEri

2020.

Az indiai anyaintézmény, a Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMYI) 2018-tól egyelőre leállítja az eddigi, több évig tartó oktatóképzést és mentorprogramok indítását szorgalmazza. Ennek keretén belül a tanár és a tanítvány szorosabb együttműködésben tudja átadni/elsajátítani a kezdő tanítási szinthez szükséges ismereteket. A mentorprogram célja továbbá az is, hogy tartós tanár-tanítvány kapcsolat jöjjön létre, ami alapján a tanítvány a későbbi fejlődésére vonatkozóan is tudáshoz, támogatáshoz, felkészüléshez juthat. A mentorprogram részletesebb leírását a Magyar Iyengar Jóga Szövetség megfelelő oldalán találod: http://iyengar.hu/oktatokepzes/

 

Az Amrita Jógaközpontban az alábbi két oktatóval tudsz felkészülni az Introductory (illetve később a további) Iyengar jógaoktatói vizsgára:

 • Kevin Gardiner
 • Répássy Erika

Senior okleveles IYENGAR jóga oktatók, akik hosszú évek óta vesznek részt oktatók képzésében itthon és külföldön, kiterjedt nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek és folyamatosan képzik magukat ezen a téren is. Mindketten meghatározó szerepet töltenek be a hazai és a nemzetközi Iyengar jóga életben.

 

Az indiai irányvonalnak megfelelően a leendő oktató 6 év gyakorlattal kell, hogy rendelkezzen:

 • 3 év gyakorlás: állandó órákon, később műhelyeken való részvétel Az első három év tapasztalat az Introcutory I-II. szillabusz anyaga (elmélet és gyakorlat).
 • +3 év mentoráltság, melynek minimális óraszáma 280 óra. A három év mentoráltság anyaga a következő:Introductory I-II Intermediate Junior I és II (elmélet és gyakorlat).

 

Az elmúlt években hároméves oktatóképző tanfolyamok alatt készülhettek fel az érdeklődők, mely kb. 370 óra tanítást és otthoni feladatokat tartalmazott. A tapasztalat azt mutatja, hozzávetőlegesen ennyi idő szükséges az alapoktatói vizsga (Introductory II) sikeres letételére, de ez természetesen egyénenként változó.

 

A mentorprogramba való felvétel feltételei:

 • Minimum 3 év Iyengar jóga tapasztalat. Ez alól indokolt esetben csak akkor adható kivétel, ha a jelentkezőnek nincs hozzáférése rendszeres Iyengar jóga órákhoz a közvetlen környezetében.
 • Minimum betöltött 18 év korhatár
 • A jelentkező pozitív elbírálása a gyakorlási szint megtekintése és egy rövid elbeszélgetés által
 • A jelentkező részvételét kizáró gyógyszeres kezelés vagy egészségügyi állapot nem léte
 • A mentorprogramhoz csak januártól és szeptembertől lehet csatlakozni

 

A mentorprogram alkotórészei:

 • Minimum évi 50 alkalom óralátogatás (2-4. szintű órákon). Amennyiben nem Budapesten élsz és nem tudsz hozzánk heti rendszerességgel járni, akkor gyere órákra, műhelyekre, táborokba, stb. Az óralátogatás legalább fele a fent említett két oktató óráin történjen.
 • Az oktatói labor programokon való részvétel (az időpontokat keresd a “For teachers” aloldalon itt vagy az Amrita Jógaközpont weboldalán).
 • A vizsga előtti és a vizsga évében 12-12 alkalom óramegfigyelés, asszisztálás
 • Évente legalább egy nemzetközi Iyengar jóga műhelyen való részvétel Budapesten
 • A házi feladatok időben történő leadása, szükség esetén időre történő korrigálása
 • Folyamatos kapcsolattartás a mentor oktatókkal
 • Elköteleződés az IYENGAR metódus felé (ennek megfelelően gyakorolj, ha esetleg már tanítasz, egyre inkább ezt tanítsd, stb.) A majdani oktatói oklevél megszerzése egyben teljes elköteleződést is jelent az IYENGAR metódus irányában.

 

Az Introductory vizsgára való bocsátás feltétele két oktatói ajánlás, melyből egy ajánlás a mentor oktatóé kell, hogy legyen. A további részleteket a Magyar Iyengar Jóga Szövetség megfelelő oldalán találod: http://iyengar.hu/oktatokepzes/

 

Költségek:

A mentorálási jogviszonynak nincs külön költsége. Az összes költséget a fent leírt programokon való részvételek díjai alkotják.

 

A mentor oktató vállalja a jelölt nyomon követésének felelősségét az Introductory vizsgáig.  Mind a jelöltnek, mind a mentor oktatónak azzal a megértéssel kell belépnie a mentorálási viszonyba, hogy ez egy elkötelezettség, mely az Introductory vizsga sikeres teljesítéséig tart, ha ezt a körülmények is lehetővé teszik. A három év mentoráltság nem jelent automatikus ajánlást az Introductory vizsgára. A vizsgára bocsátás feltétele, hogy a jelölt megfeleljen a vizsgán elvárt színvonalnak, ez megegyezik a korábbi évek gyakorlatának, csak így biztosítható, hogy a vizsgára jól felkészült oktatók jussanak és a vizsgázás egyben pozitív, építő tapasztalat legyen.

A mentori viszonyról írásos megállapodás készül, melyet évente meg kell újítani.

 

Jelentkezés, jelentkezési lap kérés és további információ:

Répássy Erika iyengar_emblema

info@iyengarjogabudapest.hu

06 20 555 4167

%d bloggers like this: